Skip to main content

Powiadomienia

Powiadomienie zostało zbudowane głównie z myślą o użyciu przychodzących webhooks Slacka, ale dostarczy również prosty ładunek do dowolnego punktu końcowego. Obecnie aktywny tylko dla polecenianpm publish.

Użycie#

Przykład z zaczepką HipChat, Krok i Czat Google Hangouts:

Verdaccio supports any API, feel free to add more examples.

Pojedyncze powiadomienie#

notify: method: POST headers: [{'Content-Type': 'application/json'}] endpoint: https://usagge.hipchat.com/v2/room/3729485/notification?auth_token=mySecretToken content: '{"color":"green","message":"New package published: * {{ name }}*","notify":true,"message_format":"text"}'

Wiele powiadomień#

notify: 'example-google-chat':  method: POST  headers: [{'Content-Type': 'application/json'}]  endpoint: https://chat.googleapis.com/v1/spaces/AAAAB_TcJYs/messages?key=myKey&token=myToken  content: '{"text":"New package published: `{{ name }}{{#each versions}} v{{version}}{{/each}}`"}' 'example-hipchat':   method: POST   headers: [{'Content-Type': 'application/json'}]   endpoint: https://usagge.hipchat.com/v2/room/3729485/notification?auth_token=mySecretToken   content: '{"color":"green","message":"New package published: * {{ name }}*","notify":true,"message_format":"text"}' 'example-stride':   method: POST   headers: [{'Content-Type': 'application/json'}, {'authorization': 'Bearer secretToken'}]   endpoint: https://api.atlassian.com/site/{cloudId}/conversation/{conversationId}/message   content: '{"body": {"version": 1,"type": "doc","content": [{"type": "paragraph","content": [{"type": "text","text": "New package published: * {{ name }}* Publisher name: * {{ publisher.name }}"}]}]}}'

Szablon#

We use Handlebars as main template engine.

Format Examples#

# iterate all versions{{ name }}{{#each versions}} v{{version}}{{/each}}
# publisher and `dist-tag` package published{{ publisher.name }} has published {{ publishedPackage }}

Właściwości#

Lista właściwości dostępnych poprzez szablon

 • Metadata
 • Publisher (who is publishing)
 • Package Published (package@1.0.0)

Metadata#

Package metadata that the template has access

{  "_id": "@test/pkg1",  "name": "@test/pkg1",  "description": "",  "dist-tags": {    "beta": "1.0.54"  },  "versions": {    "1.0.54": {      "name": "@test/pkg1",      "version": "1.0.54",      "description": "some description",      "main": "index.js",      "scripts": {        "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"      },      "keywords": [],      "author": {        "name": "Author Name",        "email": "author@domain.com"      },      "license": "MIT",      "dependencies": {        "webpack": "4.12.0"      },      "readmeFilename": "README.md",      "_id": "@ test/pkg1@1.0.54",      "_npmVersion": "6.1.0",      "_nodeVersion": "9.9.0",      "_npmUser": {},      "dist": {        "integrity": "sha512-JlXWpLtMUBAqvVZBvH7UVLhXkGE1ctmXbDjbH/l0zMuG7wVzQ7GshTYvD/b5C+G2vOL2oiIS1RtayA/kKkTwKw==",        "shasum": "29c55c52c1e76e966e706165e5b9f22e32aa9f22",        "tarball": "http://localhost:4873/@test/pkg1/-/@test/pkg1-1.0.54.tgz"      }    }  },  "readme": "# test",  "_attachments": {    "@test/pkg1-1.0.54.tgz": {      "content_type": "application/octet-stream",      "data": "H4sIAAAAAAAAE+y9Z5PjyJIgOJ ...",      "length": 33112    }  },  "time": {}}

Publisher#

Możesz uzyskać dostęp do informacji o wydawcy pakietu w content wehbook za pomocą obiektu publisher.

Zobacz poniżej publisher typ obiektu:

{ name: string, groups: string[], real_groups: string[]}

Przykład:

notify: method: POST headers: [{'Content-Type': 'application/json'}] endpoint: https://usagge.hipchat.com/v2/room/3729485/notification?auth_token=mySecretToken content: '{"color":"green","message":"New package published: * {{ name }}*. Publisher name: * {{ publisher.name }} *.","notify":true,"message_format":"text"}'

Note: nie można uzyskać informacji o wydawcy, jeśli plik package.json ma już właściwość publisher.

Package Published#

You can access to the package is being published with the keyword {{publishedPackage}} as follows.

{{ publisher.name }} has published {{ publishedPackage }}

Configuration#

WłaściwośćTypWymaganeWsparcieDomyślneOpis
metodaciąg znakówNiewszystkieHTTP verb
packagePatternciąg znakówNiewszystkieUruchom to powiadomienie jedynie, jeśli nazwa pakietu pasuje do zwrotu regularnego
flagi Wzorcowe pakietuciąg znakówNiewszystkieWszelkie flagi używane z regularnym zwrotem
nagłówkitablica/obiektTakwszystkieJeśli ten punkt końcowy wymaga określonych nagłówków, ustaw je tutaj według szyku klucza: obiekty wartościowe.
punkt końcowyciąg znakówTakwszystkieustaw punkt końcowy adresu URL dla tego połączenia
zawartośćciąg znakówTakwszystkiedowolne zwroty Handlebar