Skip to main content

Rejestrator

Jak każda aplikacja sieci web, verdaccio posiada wbudowany konfigurowalny rejestrator. Możesz określić wiele typów wyjść.

logs:
# console output
- {type: stdout, format: pretty, level: http}
# file output
- {type: file, path: verdaccio.log, level: info}
# Rotating log stream.

or file output.

# file output
logs: { type: file, path: verdaccio.log, level: info }

Verdaccio 5 does not support rotation file anymore, here more details.

Użyj SIGUSR2, aby powiadomić aplikację, plik dziennika został obrócony i musi zostać ponownie otwarty. Uwaga: Rotacyjny strumień dziennika nie jest obsługiwany w trybie klastra. Zobacz tutaj

Configuration

WłaściwośćTypWymaganePrzykładWsparcieOpis
typciąg znakówNie[stdout, plik]wszystkiezdefiniuj wyjście
ścieżkaciąg znakówNieverdaccio.logwszystkiejeśli typem jest plik, zdefiniuj lokalizację tego pliku
formatciąg znakówNie[pretty, pretty-timestamped]wszystkieformat wyjścia
poziomciąg znakówNie[fatal, error, warn, http, info, debug, trace]wszystkieverbose level