Skip to main content

Narzędzie wiersza poleceń

Verdaccio CLI to Twój start, aby uruchomić aplikację.

Komendy

verdaccio --listen 4000 --config ~./config.yaml
KomendaDomyślnePrzykładOpis
--listen \ -l4873-p 7000http port
--config \ -c~/.local/verdaccio/config.yaml~./config.yamlplik konfiguracyjny
--info \ -iprints local environment information

Domyślna lokalizacja pliku konfiguracyjnego

Aby znaleźć katalog osobisty, polegamy na $XDG_DATA_HOME pierwszym wyborze i środowisku Windows, którego szukamy APPDATA environment variable.

Config file format

Config file should be YAML, JSON or NodeJS module. YAML format is detected by parsing config file extension (yaml or yml, case insensitive).

Domyślna lokalizacja magazynu danych

Domyślnie używamy zmiennej środowiskowej $XDG_DATA_HOME, aby zlokalizować domyślny magazyn danych, który powinien znajdować się w $HOME/.local/share. Jeśli używasz niestandardowego magazynu danych, ta lokalizacja nie ma znaczenia.

Default database file location

The default database file location is in the storage location. Starting with version 4.0.0, the database file name will be .verdaccio-db.json for a new installation of Verdaccio. When upgrading an existing Verdaccio server, the file name will remain .sinopia-db.json.

Environment variables

Full list of environment variables.

  • VERDACCIO_HANDLE_KILL_SIGNALS to enable gracefully shutdown (since v4.12.0)