Skip to main content

Webové uživatelské rozhraní

Uplinks

Verdaccio má webové uživatelské rozhraní pro zobrazení pouze soukromých balíčků a lze je přizpůsobit.

web:
enable: true
title: Verdaccio
logo: logo.png
primary_color: "#4b5e40"
gravatar: true | false
scope: "@scope"
sort_packages: asc | desc

Všechna omezení přístupu definovaná v ochraně balíčků se budou vztahovat také na webové rozhraní.

Doporučuje se, aby velikost loga měla velikost 40x40 pixelů.

The primary_color must be a valid hex representation.

Internationalization

Since v4.5.0, there are translations available.

i18n:
web: en-US

⚠️ Only the languages in this list are available, feel free to contribute with more. The default one is en-US

Configuration

VlastnostTypPožadovanéPříkladPodporaPopis
enablebooleanNetrue/falsevšechnypovolit zobrazení webového rozhraní
titleřetězecNeVerdacciovšechnyPopis názvu hlavičky HTML
gravatarbooleanNetrue>v4Gravatary budou vygenerovány pod kapotou, pokud je tato vlastnost povolena
sort_packages[asc,desc]Neasc>v4Ve výchozím nastavení jsou soukromé balíčky seřazeny vzestupně
logořetězecNe/local/path/to/my/logo.png http://my.logo.domain/logo.pngvšechnyuRI, kde se nachází logo (logo hlavičky)
primary_colorřetězecNe"#4b5e40">4The primary color to use throughout the UI (header, etc)
scopeřetězecNe@myscope>v3.xIf you're using this registry for a specific module scope, specify that scope to set it in the webui instructions header
darkModebooleanNefalse>=v4.6.0This mode is an special theme for those want to live in the dark side
faviconřetězecNefalse>=v5.0.1Display a custom favicon, can be local resource or valid url

The recommended logo size is 40x40 pixels.

The darkMode can be enabled via UI and is persisted in the browser local storage. Furthermore, also void primary_color and dark cannot be customized.